ไทย
EN
Welcome
NEW APPOINTMENT
ACTIVE APPOINTMENT
CANCEL APPOINTMENT
ไทย
EN
Select Branch
ไทย
EN
Select Branch
Title
Sub
Sub
ไทย
EN
Select Service
Serv 1
Sub
GET QUEUE
BOOK APPOINTMENT
ไทย
EN
Phone
GET QUEUE
ไทย
EN
Your Queue Number
-
-
Now Serving
-
Position
-
Estimated Time
-
Attended by
-
Call Time
-
-
Department #1
Service A
Select Date
Select Time
PROCEED TO NEXT STEP
Company Name
Full Name
Phone Number
National ID
Email Address
BOOK APPOINTMENT
Congratulation Appointment is booked
ABC123
your appointment code
ข้อกำหนดการจองคิวจดทะเบียน
1. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 1 ห้าง/บริษัท ต่อ 1 คิว
2. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเวลาที่จองคิวไว้ 10 นาที หากมาสายเกินกว่าเวลาจองไว้ 10 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การจองนั้นทันที
3. ให้บริการเฉพาะห้าง/บริษัท ที่มีชื่อตรงตามที่จองมาเท่านั้น
4. ในวันที่มาติดต่อรับบริการ โปรดแสดงหลักฐานที่ได้รับการจองคิวกับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ
5. ท่านสามารถตรวจสอบคิวที่จองได้ทาง Email
Department
deptA
Service
deptA
Time
deptA
CANCEL APPOINTMENT
CANCEL APPOINTMENT
Error
CLOSE